Social Media    Цахим сүлжээ

Contacts    Холбоо барих

BLUE SKY AVIATION

First Private Charter Flight Company

Blue Sky Aviation Co. Ltd is the first private charter flight company in Mongolia. We have been operating since 2000 and are accident free. Our service is not just for individuals, NGOs, and private companies such as tour operators and mining companies; we also strive to serve and facilitate development in isolated communities.

 

ЗАХИАЛГАТ НИСЛЭГИЙН УУГАН КОМПАНИ БЛУ СКАЙ АВИЭЙШН

“Блу Скай Авиэйшн” ХХК нь Монгол улсад захиалгат нислэгийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн ууган компани бөгөөд 2000 оноос эхлэн осол авааргүй нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Өнөөг хүртэл аялал жуулчлал, уул уурхайн компаниуд, төрийн бус байгууллагууд, хувь хүмүүстэй хамтран ажилласаар ирсэн төдийгүй нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах орон нутгийн нислэгүүдийг амжилттай хийсээр байна.